Op zondag 4 juni organiseerde het Sint Catharina & Sint Barbara gilde uit Eersel de 79ste Kringgildedag van Kring Kempenland. Het Sint-Jansgilde uit Soerendonk was 1 van de 56 deelnemende gilden die zich op deze dag presenteerde in de optocht en deelnam aan de wedstrijden. Het was een gezellige dag met perfecte weersomstandigheden. Na de optocht door de straten van Eersel, de massale opmars op het wedstrijdterrein en de diverse toespraken was het tijd om van start te gaan met de wedstrijden. Door de leden van het Sint-Jansgilde werd in de diverse wedstrijdcategorieën deelgenomen, zowel individueel als bij de groepen. Het Sint Jansgilde was dan ook nagenoeg in alle disciplines vertegenwoordigd. 

Zowel voor de toeschouwers als de gildebroeders en gildezusters die de wedstrijden wilden volgen was het een over en weer steken van de wedstrijdvelden. Aan het einde van de middag werd er nog gezellig nagepraat bij de feesttent. Tijdens de prijsuitreiking mocht het Sint-Jansgilde een zestal prijzen in ontvangst nemen. Het gilde werd derde in de optocht en Twan Winters behaalde een eerste prijs bij het ringsteken met zijn paard Gino. Bij de tentoonstelling, verzorgd door Annie Staals-Jacobi, werd een eerste prijs gewonnen voor de best verzorgde collectie gildeattributen en Twan Stevens pakte de eerste prijs bij het bazuinblazen klasse A. Ook de vendeliers waren succesvol, zo werd Marco Mackus eerste bij het acrobatisch vendelen in klasse A en won Willie de Vries een eerste prijs bij het vendelen in de leeftijdscategorie 50+.

Na terugkomst met de bus in Soerendonk heeft het gilde de dag afgesloten bij gildehuis 'de Bout’. Gezien de reacties van toeschouwers en de behaalde prijzen kijkt het gilde terug op een geslaagde dag!

 

 acrobatisch vendelen tijdens de KGD 2023
  Acrobatisch vendelen in klasse A tijdens de Kringgildedag te Eersel.