De standaardruiter is de wegbereider voor het gilde. Symbolisch maakt hij weg vrij voor de doortocht van het gilde en kondigt hij de komst van het gilde aan. Met de linkerhand ment hij het paard en met de rechterhand voert hij het standaardvaandel mee. Met het patroonsfeest in 1999 is het nieuwe standaardvaandel van het Sint-Jansgilde ingewijd. De kledingcommissie van het gilde had zich daaraan voorafgaand goed geïnformeerd (o.a. bij de SAT-commissie van kring Kempenland en de archieven in de regio) over de eisen en mogelijke uitvoeringsvormen. Daarbij speelde niet alleen de hanteerbaarheid maar vooral ook de herkenbaarheid een belangrijke rol. Er werd gekozen voor een zgn. broekmodel en kleuren werden aangepast aan de kostumering van het gilde.
Op het vaandel is Sint Jan (patroonheilige van de parochie en van het gilde) afgebeeld naar het voorbeeld van het zijaltaar in de parochiekerk. Verder staat er op het vaandel een zgn. oude lap (betaalmiddel binnen het gilde) naar het model van de molensteen. Ook het wapen van de voormalige gemeente Soerendonk en een water waarmee de associatie van Sint Jan met de Jordaan en van Soerendonk met het riviertje de AA wordt uitgebeeld staan er op. Verder spreekt uit het vaandel de gedachte dat Sint Jan de Heraut (wegbereider) van ons Katholieke geloof wordt genoemd en dat de standaardruiter die functie voor het gilde vervult.

De standaardruiter met het standaardvaandel.
 De standaardruiter met het standaardvaandel.