Zondag 03 juli Verzamelde de leden van het Sint-Jansgilde zich bij het gildehuis “De Bout” voor de viering van een wel heel bijzonder jubileum. Het Sint-Jansgilde vierde deze dag namelijk het jubileum van de “gouden” keizer.

Bij het driejaarlijks koningschieten op 18 juni 1972 haalde Jo Feijen met een welgemikt schot voor de derde achtereenvolgende keer de koningsvogel naar beneden, zoals ook in 1966 en 1969.
Jo Feijen werd hiermee, zo ver bekend, in 1972 de eerste keizer van het Sint-Jansgilde, anno 2022 dus 50 jaar geleden. Het Sint-Jansgilde en de keizer Jo Feijen wilde dit 50 jarig jubileum dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Helaas wel een jubileum zonder keizerin Anneke Feijen die 48 jaar trouw Jo Feijen vergezelde als keizerin van het gilde.

Omstreeks twee uur was het gilde dan ook bij de keizer thuis aanwezig om de keizer zijn intrede te laten doen in het gilde voor de viering van dit 50 jarig jubileum.
Dit keer begeleide de keizer het gilde niet te voet maar hij begeleide het gilde zittend in een prachtige cabriolet samen met enkele achterkleinkinderen.
Na een kleine rondgang door Soerendonk arriveerde het gilde met de jubilaris en de familie bij de schuilhut waar een vendelhulde werd gebracht en de kapitein Ronnie Ras de jubilaris toesprak.
Na de felicitaties van o.a. de eigen leden, keizers van de gildes uit de kring en andere aanwezige nam de “gouden” keizer de microfoon ter hand sprak de aanwezige toe.

De keizer Jo Feijen bood vervolgens een mooie zilver schild aan, aan het gilde, met de vermelding dat “het zilveren schild gedragen zal worden door zittende vaandrig”.
Johan Aarts nam als zittende vaandrig dan ook het schild in ontvangst namens het gilde.
Hierna verrichte keizer Jo Feijen de opening van het schieten door de speciale jubileumvogel met slechts drie schoten naar benden te halen.
Keizer Jo Feijen liet hiermee zien nog steeds een waardig keizer te zijn met een gouden randje.

Na het officiële gedeelte van deze dag werd er nog veelvuldig nagepraat onder de aanwezig onder het genot van een drankje en een hapje.
Keizer Jo Feijen en het Sint-Jansgilde kijken dan ook terug op een geslaagde en unieke jubileum viering binnen het Sint-Jansgilde.

50 jarig keizers jubileum Jo Feijen.   Jo Feijen met de speciale keizersvogel.
 50 jarig keizers jubileum Jo Feijen.   Jo Feijen met de speciale keizersvogel.