Tijdens de jaarlijkse “Ommeganck” van het Sint-Jansgilde Soerendonk, op 25 juni, werden een zestal  jubilarissen gehuldigd voor hun verdiensten bij het Sint-Jansgilde Soerendonk. Hiernaast werden ook een zestal nieuwe leden ingewijd als lid van het Sint-Jansgilde.

 Kermis dinsdag 25 juni vroeg in de ochtend verzamelde zich alle gildebroeders en gildezusters zich bij het gildehuis “De Bout” voor de jaarlijkse traditionele “Ommeganck”. Als eerste deze dag werd koning Toni Ras thuis afgehaald door het gilde. De koning stond, wellicht voor de laatste keer, vol trots met de vier maanden oude dochter in zijn handen buiten te wachten op de komst van het gilde. Na de aankomst van het gilde bij het huis van de koning verzocht kapitein Leo Vos de koning om zijn intrede te doen in het gilde voor deze dag. Hierna vertrok het gilde vanuit het huis van de koning naar de kerk voor de Heilige Mis die werd voorgegaan door pastoor Sip. Na afloop van de Heilige Mis en een korte toespraak van kapitein Ronnie Ras werd de vendelhulde aan het geestelijk gezag in ontvangst genomen door pastoor Sip waarna het Sint-Jansgilde naar “Den Donck” trok. Bij “Den Donck” werd onder het genot van een kopje koffie en een broodje deze feestelijke en tropische dag, het zou deze dag 33° worden, begonnen. Vanuit “Den Donck” trok het gilde veder naar Party centrum Antoine. Bij Party centrum Antoine werd als eerste de nieuwe deken Roel Smits door de eerste deken Willie de Vries geïnstalleerd, door het opsteken van de palmtak op zijn muts. Kapitein Ronnie Ras nam vervolgens het woord om zilverdrager Harrie van Mierlo en Tamboer Adry Vos te huldigen als vijfentwintig jarige jubilaris. Beide gildebroeders ontvingen uit handen van kapitein Ronnie Ras de zilveren draagpenning van het gilde voor hun 25 jarig lidmaatschap. Hierna werden de drie vijftig jarige jubilarissen, Louis Fransen, Wiel Peerlings en bazuinblazers Gerrit Staals gehuldigd, hiervoor ontvingen zij uit handen van de kapitein het desbetreffende bronzen beeld. Vervolgens werd door de kapitein Paul Ras gehuldigd voor zijn zestig hun zestigjarig lidmaatschap bij het gilde, waarvoor hij de broche van Sint-Jan kregen opgespeld. De kring voorzitter Roeland van Hooff nam vervolgens het woord over om de jubilarissen namens de kring te huldigen voor hun verdienste binnen het gilde. De jubilarissen ontvingen dan ook namens de kring de bijpassende kringonderscheiding. Nadat alle aanwezig de jubilarissen en de nieuwe deken hadden gefeliciteerd trok het gilde verder naar de Sint-Jansboom aan de Heuvel, die was versierd door de omwonende. Bij de Sint-Jansboom werden er dit jaar zes nieuwe leden ingewijd te weten, bazuinblazer Jolanda Fransen-Peels en Wendy van Mierlo, tamboer Henk Claes, kruisboogschutter Patrick van de Vorst en verder nog Truus van Mierlo en Mariet Vos. Tijdens de inwijding werden zij goed gezegend door de eerste deken en draaide de vaandrig het hoofdvaandel over de zes hoofden van de nieuwe leden waarna een verfrissende maar onverwachte zegening kwam maar gezien de tropische temperatuur deze dag vonden de nieuwe leden dit niet zo erg en waren zij als snel weer opgedroogd. Na de vendelhulde aan onder andere de jubilarissen en de zes nieuwe leden trok het gilde verder naar Cranendonck om bij het kasteeltje de vendelhulde te brengen aan het wereldlijk gezag, die in ontvangst werd genomen door B&W van de gemeente Cranendonck. Na een drankje en de groepsfoto trok het gilde veder naar de Perkhoeve van gildeheer Jan-Willem de Jong. Gezien de verhuizing van Jan-Willem de Jong en zijn vrouw Ans per 1 juli was dit de laatste stop op de Perkhoeve bij de gildeheer. Na de stop op Perkhoeve trok het gilde verder naar gildehuis “De Bout” voor de koffietafel en naar Party centrum Antoine voor het uitgeleide doen van de nieuwe deken Roels Smits waarna nog gezellig deze tropische dag werd afgesloten.

 De nieuwe deken met de jubilarissen en nieuwe leden van het Sint-Jansgilde.
  De nieuwe deken met de jubilarissen en nieuwe leden van het Sint-Jansgilde bij de schutsboom.