Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in Orde van Oranje-Nassau.
Met deze woorden sprak burgemeester Roland van Kessel dinsdagmorgen 26 april Ronnie Ras toe waarna hij de onderscheiding op spelde bij de gedecoreerde.
Nadat Ronnie uitvoerig was toegesproken door de burgemeester en de onderscheiding was opgespeld werd er feestelijk getoast op de gedecoreerde.
Ronnie Ras ontving deze Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwillige inzet bij diverse verenigingen in o.a. Soerendonk maar ook voor zijn inzet bij Reddingsbrigade Nederland.

Bij het Sint-Jansgilde waar hij 1982 startte als aspirant-lid trad hij in 1999 toe tot het bestuur en nam hij in 2002 de taak van voorzitter (kapitein) op zich.
Mede onder zijn voorzitterschap werden in de loop van de jaren diverse grote activiteiten georganiseerd door het gilde.
Bij de Cranendonkse Zwemclub (C.Z.C) is Ronnie trainer vanaf 1988 waar hij wekelijkse 2 uur aan de badrand staat voor het verzorgen van training daarnaast is hij 25 jaar actief binnen het bestuur.
Zo heeft hij diverse jaren de functie van ad interim penningmeester op zich genomen die hij op dit moment ook weer invult.
Ronnie is daarnaast ook kartrekker voor de bijscholing van het zwembadpersoneel van de Zuiderpoort.
Ronnie is niet alleen actief binnen de eigen reddingsbrigade maar ook binnen Rayon Zuid (Noord-Brabant) van Reddingsbrigade Nederland.
Ronnie neemt als vrijwillige beoordelaar examens af voor de lifesaving opleidingslijn van Reddingsbrigade Nederland.
Nadat Ronnie in het carnavals jaar 2013 voorop ging als prins van CV De Roesdonkers is hij daarna toegetreden tot de raad van elf van CV De Roesdonkers.
Als lid van de raad van elf zit Ronnie in verschillende commissies van de CV De Roesdonkers die onder andere diverse activiteiten verzorgen rondom carnaval maar ook buiten de carnavalsperiode om.

Ronnie, wij hopen dat er tussen de zwemmedailles, gilde onderscheidingen en carnavalsonderscheidingen nog ruimte is voor deze
eervolle koninklijke onderscheiding voor jou vrijwillige inzet voor deze verenigingen.

Nadat opa Toon Ras deze onderscheiding in 1983 ontving en vader Paul Ras deze in 2014 in ontvangst heeft genomen ben jij nu in 2022 diegene die deze onderscheiding in ontvangst mag nemen.

Namens alle ondersteunende verenigingen van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

 Gedecoreerde kapitein R.Ras en burgemeester Roland van Kessel.
  Gedecoreerde kapitein R.Ras en burgemeester Roland van Kessel.