Nog elk jaar trekt het Sint_Jansgilde tijdens de traditionele “ommeganck” op kermisdinsdag in vol ornaat naar de door de buurt versierde Sint Jansboom op de Heuvel. Deze “ommeganck” wordt reeds vermeld in de artikelen II en V van de “kopie uyt het originele” (reglement). De Heuvel wordt beschouwd als de oudste kern van Soerendonk. Het was een driehoekig pleintje met een gegraven brandkuil, die tevens dienst deed als drinkplaats voor het vee en het was beplant met eikenbomen. Op een van de hoeken stond echter een lindeboom, eigendom van het Sint Jansgilde. De boom werd de Sint-Jansboom of ook wel gewoon de 'Schutsboom' genoemd. Om de Heuvel heen waren gelegen de oude kapel uit de veertiende eeuw, toegewijd aan Sint Jan en afgebroken in 1836, de begraafplaats, het raadhuis uit het begin van de achttiende eeuw en drie boerderijen. Niet ver er vandaan lag een deel van de gildeakkers. Hoelang het gilde daar reeds een Sint Jansboom had, is niet bekend. De eerste geschreven berichten over de boom betekenen meteen diens einde. In de “Memoeri” schrijft kapitein Andries Kees bij de inkomsten van 1888:

“Den schuitsboom verkogd in 1888 den 15 Mei aan Lambert
van Mierlo voor tien Gulden 25 Cent___________________ 10 – 25”
Of het kappen van de Sint Jansboom een reden geweest is om een feestje te vieren is niet bekend, maar wel staat genoteerd bij de uitgaven van hetzelfde jaar:
“Den 15 Mei voor 2 ½ Lieter jenever __________________ 212 ½ (cent)
voor een dertig Glazen bier 124 (cent)”

Uit de overlevering van vroegere gildenbroeders en Heuvelbewoners is bekend dat die lindeboom zeer oud was. Kennelijk heeft het Sint Jansgilde zijn eigen boom niet kunnen missen, want er werd al gauw tussen de eiken een nieuwe jonge lindeboom geplant. Deze groeide voorspoedig en was al weer een behoorlijke boom toen in 1933 de vlakbij gelegen boerderij (oude burgemeestershoeve) afbrandde. De Sint Jansboom, die nog altijd "t schutsbömke” genoemd werd, liep daarbij veel averij op. Heel de top was geruïneerd, maar de boom overleefde de ramp en herstelde geleidelijk. De grootste groei was er echter uit. Een droeviger lot was hem beschoren in 1971.

Het jaarverslag van het Sint Jansgilde vermeldt: “Maandag 8 maart 1971 was een donkere bladzijde in de geschiedenis van ons Sint-Jansgilde. In het kader van de aanstaande ruilverkaveling Strijper Aa - Budel moest onze oude Sint-Jansboom op De Heuvel wijken voor de aanleg van een nieuwe weg. Ongevraagd en onaangekondigd werd de traditierijke boom in luttele seconden geveld onder het snerpende geweld van een ordinaire motorzaag, zonder dat iemand van de gildenbroeders aanwezig was. Hoe ander en eervoller lot was zijn voorganger beschoren geweest!” Hierna komt in het jaarverslag het gebeuren uit 1888 aan de orde, waarna Jan van der Wiel, die meer dan 60 jaar deze boom mede versierd heeft op kermisdinsdag en die geboren was in 1888, getuigde dat de boom, toen hij als 6 à 7 jarige elke dag van Cranendonck over De Heuvel naar de school in Soerendonk liep, een jonge boom was “ongeveer zo dik als die lichtmast”.

Het gilde nam na het omzagen direct contact op met de burgemeester van Maarheeze en er werd een vergadering belegd van bestuur, oud bestuursleden en oudere gildenbroeders. Algemeen was het oordeel dat er een nieuwe Sint Jansboom geplant moest worden, liefst weer op de Heuvel en dat dit met enige feestelijkheden gepaard moest gaan. Er volgden nog diverse besprekingen met het gemeentebestuur, dat zijn volledige medewerking toegezegd had. In 1971 werd met kermisdinsdag door de buurtschap een tak van een lindeboom in de grond geplaatst en op de normale manier versierd, zodat de oude gebruiken doorgang konden vinden. Op woensdag 17 november 1971 plantten arbeiders van de gemeente reeds een nieuwe Sint Jansboom op de Heuvel, zoals vanouds een lindeboom. Alleen het ruwe werk werd nog maar verricht en volgens oud gebruik bij werk te velde was kapitein Antonie Ras daarbij aanwezig met de fles met geestrijke inhoud. Officieel en feestelijk zou de boom na de winter aan het gilde overgedragen worden, als hij de kans had gekregen aan te groeien. Dit gebeurde op Sint Jansdag 24 juni 1972. Na een plechtige gildemis trok het gilde naar de inmiddels door een hekwerk omgeven boom, die met een oorkonde door burgemeester J. van Greunsven aan het Sint-Jansgilde werd overgedragen. Bij de plechtigheid was onder andere aanwezig de betrokken wegenbouwer, J. van der Lee uit Veghel, met wie het gilde nog jarenlang een hechte binding zou hebben.

De versierde Sint Jansboom aan de Heuvel.
De versierde Sint-Jansboom aan de Heuvel.