Een jaar zonder kermis, een jaar zonder feestelijke "Ommeganck" op kermis dinsdag.
Echter is 2020 wel een jaar met jubilarissen, jubilarissen die we ondanks het niet doorgaan van de "Ommeganck" op kermis dinsdag 30 juni, toch in het zonnetje willen zetten voor hun verdiensten binnen het gilde.

 Een kleine delegatie van het Sint-Jansgilde, met o.a een afgevaardigde van het kringbestuur, heeft dan ook op 30 juni de diverse jubilarissen persoonlijk bezocht en de bijpassende onderscheidingen uitgereikt.
De vijf jubilarissen dit jaar waren keizer Jo Feijen en Peer Maas die dit jaar hun 70 jarig jubileum vierde als lid van het gilde. Jac van Happen en Willie de Vries die hun 50 jarig jubileum vierde als vendelier en Wim van Eerd met zijn 25 jubileum als lid van het gilde. Als eerste werd deze dag keizer Jo Feijen bezocht, na een kort woordje van kapitein Ronnie Ras werd een blijvende herinnering overhandigd namens het gilde. De kring voorzitter Roeland van Hooff nam hierna het woord over en overhandigde vervolgens de goudenrozet namens de kring aan Jo Feijen en na een kleine toost werd de tweede 70 jarig jubilaris Peer Maas bezocht. Peer Maas werd ook toegesproken door kapitein Ronnie Ras waarna ook hij een blijvende herinnering ontving uit handen van de kapitein. Kring voorzitter Roeland van Hooff kon na zijn toespraak aan Peer Maas ook Peer Maas de goudenrozet namens de kring overhandigen. Na de toost bij Peer Maas ging een kleine delegatie van het gilde nog op bezoek bij de drie overgebleven jubilarissen, Willie de Vries, Wim van Eerd en Jac van Happen om ook hun de bijpassende onderscheiding te overhandigen namens het gilde.

 De twee zeventig jarige jubilarissen Jo Feijen en Peer Maas.
  De twee zeventig jarige jubilarissen keizer Jo Feijen en Peer Maas.