Zondag 02 juni vond de 80ste Kringgildedag van Kring Kempenland plaats in Bergeijk in het Ploegpark. De organisatie dit jaar was in handen van de vijf gildes gevestigd in de gemeente groot Bergeijk.
Het Sint-Jansgilde vertrok vanaf gildehuis De Bout gezamenlijk met de bus, met het gilde van Budel.

Na aankomst op het feestterrein was er nog even gelegenheid om rust wat te eten en te drinken om vervolgens naar de opstelplaats te lopen voor de optocht.
Het Sint-Jansgilde liep als vijfenveertigste gilde mee in de optocht die door de starten van Bergeijk trok. Na de optocht vond de massale opmars plaats en volgde diverse toespraken waarna de officiële opening plaats vond. Na het officiële gedeelte gingen de wedstrijden van start op de wedstrijdvelden waar het Sint-Jansgilde goed was vertegenwoordigd om te laten zien en horen dat het oefenen van de laatste weken niet voor niets was geweest. Na afloop van de wedstrijden was het tijd om gezellig na te praten over de dag.

Tijdens de prijsuitreiking mocht het Sint-Jansgilde tien prijzen in ontvangst nemen met tevens een rectificatie van de optocht uitslag van de Kringgildedag 2023.
Tijdens de optocht van de Kringgildedag 2023 behaalde het Sint-Jansgilde namelijk een derde prijs, naar later bleek, door een onjuiste overname van een toegekend cijfer, had dit eigenlijk de eerste prijs moeten zijn.
Het Sint-Jansgilde ontving vanwege dit feit tevens nog consumpties vanuit het organiserende gilde van de Kringgildedag 2023.
De prijzen die het Sint-Jansgilde dit jaar wist te behalen waren, 2de prijs standaardrijden in de optocht, 2de prijs standaardrijden op het toernooiveld en 2de prijs ringsteken voor Twan Winters en zijn paard Gino. 1ste prijs handboogschieten met de vlakboog Jan van de Vorst. Twan Stevens pakte de 1ste prijs bij het bazuinblazen klasse A. Rik Winters behaalde de 1ste prijs bij het trommen in de klasse U. Bij het vendelen behaalde Marco Mackus de 1ste prijs in de categorie senioren vendelen met acrobatiek. Ook in groepsverband wist het Sint-Jansgilde enkele prijzen binnen te halen te weten, groepstrommen senioren klasse A 1ste prijs, vendelen groep 3-4 1ste prijs en als Sint-Jansgilde behaalde we een 2de prijs in de optocht in de categorie C. Na afloop ging het Sint-Jansgilde dan ook rijk naar huis met de tien behaalde prijzen deze dag wat bij terugkomst in Soerendonk nog even werd gevierd.

Het Sint-Jansgilde kijkt dan ook terug op een gezellige en geslaagde kringgildedag te Bergeijk.

 

 Sint-Jansgilde tijdens de Kringgildedag te Bergeijk
Sint-Jansgilde bij aankomst op het feestterrein tijdens Kringgildedag te Bergeijk.