Op 24 juni vieren we het hoogfeest van St. Johannes de Doper, de patroon van de parochie en van het Sint Jansgilde.
Sint Jan is een van de weinigen, naast de Heer zelf en zijn H.Moeder, die de kerkelijke feestkalender twee feestdagen kreeg toegewezen. (n.l. zijn geboorte 24 juni en zijn onthoofding 29 augustus).
De geboortedatum van Christus was geplaatst op 25 december, omdat op die dag in het oude Rome de geboortedag van de overwonnen zon werd gevierd. Christus was immers het waarachtig licht, dat alle mensen verlicht. Het geboortefeest van Sint Jan die een half jaar ouder was en die door God was gezonden om van het licht te getuigen werd reeds gevierd in de vierde eeuw op 24 juni. Beide feesten vallen rond het midwinterfeest en de. zomerzonnewende en hebben alleen daardoor vele oude volksgebruiken naar zich toegetrokken. o.a. de St. Janstros.


In de Sint Janstros komen vaak zeven planten voor vanwege de zeven letters van de naam Joannes; zeven is bovendien een heilig getal. Tot de tros behoort allereerst het Sint Janskruid, een vetplant met oliekliertjes in de bladeren; vanwege deze gaatjes in de bladeren, die er door de duivel ingeprikt zouden zijn, heette de plant ook “Jaag den duivel” en werd zij gebruikt tegen de heksen en toverij maar eveneens tegen blikseminslag.
Verder komen voor het gele Sint Janskruid, korenbloemen, witte en rode rozen, wilde lissen, viooltjes, margrietjes, anjers, varens en grassen en niet te vergeten notenbladeren. Deze notenbladeren hangen misschien samen met het feit, dat de bliksem zelden in een notenboom slaat, maar kunnen ook een vruchtbaarheidszegen aan duiden.

In “die Evangeliën van den Spinrocken” uit 1662 staat:
“Wil een vrou, dat haer man haer hartelick minne, die leggen in synen slincken schoon,
"een blad van een noteboom, gheraept op St.Jansavond totdat men noen luijdt,
"en hy sal se wonderllyck lief hebben".

Wegens het bijgeloof dat er in gedrukt werd, is van officiële zijde vaak de praktijk van de Sint Janstros bestreden. Tegenwoordig hoort het bij de folklore.
Alle gildenbroeders van het Sint Jansgilde hangen voor de patroonsdag (24 juni) een Sint Janstros op nabij de voordeur van hun huis. De tros blijft ook daarna geruime tijd hangen.

 Sint-Janstros
 De Sint-Janstros