Het Sint-Jansgilde wordt warm onthaald tijdens het kringgildefeest op zondag 9 juli als een van de zes gast gilde bij het Sint Lambertus te Someren-Eind. 

Nadat zaterdagavond de plechtige gildemis had plaatsgevonden was er zondagmorgen de ontvangst voor een afvaardiging van de gildes voor het in ontvangst nemen van de erewijn waarbij alle koningen, koninginnen en keizers werden voorgesteld. Na deze plechtigheid trok het organiserende gilde samen met de gasten naar het feestterrein dat stilaan vol begon te lopen met alle gildebroeders, gildezusters en toeschouwers. Onder tropische omstandigheden, met een temperatuur van ±30°, stelde alle negenentwintig gildes zich op voor de optocht, in eerst instantie toch nog zoveel mogelijk in de schaduw blijvend tot het echt tijd was om aan de 1,5km lang optocht te beginnen. Tijdens de optocht viel het met deze temperatuur niet mee het hoofd koel te houden, ondanks het applaus van het publiek,  en bij menigeen gingen toch wat druppels van zweet over het voorhoofd. Gelukkig had de organisatie er voor gezorgd dat onderweg snel het verloren vocht aangevuld kon worden. Na aankomst op het feestterrein vond de massale opmars plaats met een slangendefilé waarbij alle deelnemende gildeleden nog een persoonlijke herinnering ontvingen van de organisatie. 

Na een korte periode van afkoelen werd er om drie uur gestart met de verschillende  wedstrijden op wedstrijdenvelden. De groepsvendeliers gingen al vrij snel aan de slag met het groepsvendelen, ondersteund door de tamboers en bazuinblazers. Nadat de vendeliers goed en wel klaar waren met het optreden werd de zonnige dag onderbroken door een korte regen bij waarbij de wedstrijden even werden onderbroken. Nadat  de regen was overgetrokken werden de wedstrijden weer hervat onder wat minder warme omstandigheden waarbij de leden van het Sint-Jansgilde veelvuldig waren te bewonderen op de diverse wedstrijdvelden, wat ook werd gewaardeerd door het aanwezig publiek. Nadat alle wedstrijden waren afgelopen was het tijd om gezellig te genieten van de sfeer in de feesttent 

Tijdens de prijsuitreiking mocht het Sint-Jansgilde een vijftal prijzen in ontvangst nemen, waarbij de zweetdruppels tijdens de optocht niet geheel onverdienstelijk bleken te zijn met de eerste prijs in het algemeen Klassement voor de gast gilden. Verder was er nog een eerste prijs behaald door Rik winters in de categorie trommen klasse U, eerste prijs groepsvendelen vijf en meer personen, tweede prijs vendelen Klasse C, Roel Smits en er was een eerste prijs voor Marco Mackus bij het vendelen in de klasse veertig plus met acrobatiek.

Het Sint-Jansgilde kijkt dan ook terug op een gezellige en geslaagd kringgildefeest in kring Peelland bij het Sint Lambertus te Someren-Eind.

 

   Sint-Jansgilde klaar voor de terugreis na geslaagd gildefeest. in Someren-Eind.
  Sint-Jansgilde klaar voor de terugreis na geslaagd gildefeest in Someren-Eind.