Dinsdag 27 juni, kermis dinsdag  verzamelde de gilde leden van het Sint-Jansgilde zich al vroeg in de ochtend bij het gilde huis “De Bout” om van daaruit de jaarlijkse Ommeganck te starten. Het gilde ging voor aanvang van de Heilige Mis, wellicht voor de laatste maal, de koning Bert Stevens aan huis afhalen. Bij aan komst van het gilde stond de koning al vol trots te wachten op de komst van het gilde. Nadat de bevelvoerend kapitein Leo Vos had verzocht aan de koning om zijn intrede te doen in het gilde vertrok het gilde met de koning naar de kerk voor de Heilige Mis die werd voorgegaan door pastoor Sip. Na afloop van de Heilige Mis en een korte toespraak van de nieuwe kapitein Twan Winters werd de vendelhulde aan het geestelijk gezag in ontvangst genomen door pastoor Sip die na afloop van de vendelhulde de vendeliers persoonlijke bedankt voor de vendelhulde. 

Het gilde ging hierna veder naar “Den Donck” waar onder het genot van een kopje koffie en een broodje deze feestelijke dag als het ware werd geopend. Nadat iedereen het broodje en de koffie wel had laten smaken werd als eerste Drien Fransen bedankt voor het maken van de mooie Sint-Jantros, reeds 34 jaar lang, die altijd te bezichtigen was bij het gilde onderkomen waarna vervolgens de nieuwe deken Jelle Aarts door de eerste deken Roels Smits geïnstalleerd werd, door het opsteken van de palmtak op zijn muts. Hierna was het aan Twan Winters de beurt om de drie aanwezige jubilarissen van dit jaar toe te spreken. Als eerste werd Toni Ras gehuldigd voor zijn verdienste om al 25 jaar het gilde muzikaal te ondersteunen als tamboer.
Hierna werden de twee vijftig jarige jubilarissen, Jac v Happen en Wim v Exel gehuldigd waarvoor zij uit handen van de kapitein het desbetreffende bronzen beeld ontvingen. Helaas was het voor de zestig jarige jubilaris Frans v Mierlo niet mogelijk deze dag aanwezig te zijn, maar het gilde wil natuurlijk ook dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en zal dus op een ander gepaste moment dit jubileum alsnog vieren.
De kring voorzitter Roeland van Hooff nam vervolgens het woord over om de jubilarissen namens de kring te huldigen voor hun verdienste binnen het gilde. De jubilarissen ontvingen dan ook namens de kring de bijpassende kringonderscheiding. Nadat alle aanwezig de jubilarissen, de nieuwe deken en Drien Fransen hadden gefeliciteerd trok het gilde verder naar de Sint-Jansboom aan de Heuvel, die was versierd door de omwonende.

Bij de Sint-Jansboom was inmiddels geheel onverwacht emeritus pastoor Bakker aanwezig. Na een bedankje aan de buurt voor de versierde Sint-Jansboom en de vendelhulde voor de jubilarissen en de nieuwe deken trok het gilde verder naar Cranendonck om bij het kasteeltje de vendelhulde te brengen aan het wereldlijk gezag, die in ontvangst werd genomen door B&W van de gemeente Cranendonck. Na een drankje en de groepsfoto trok het gilde veder via het Land van Herenboeren De Groote Heide om vervolgens via de Fibula, Pompers en Vlassloot uit te komen op de Molenheide bij Koning Bert Stevens om vervolgens daar een korte stop te maken.

Tijdens de route over het land van de Herenboeren De Groote Heide ontvingen we nog enkele tassen met groentes van de Herenboeren om te veilen aan het einde van de "Ommeganck".
Na de stop bij de koning op de Molenheide trok het gilde verder naar gildehuis “De Bout” voor de afsluitende koffietafel. Na de koffietafel werden nog enkele producten geveild waaronder de groentes van de Herenboeren De Groote Heide.
Ter afsluiting van de dag werd de nieuwe deken, Jelle Aarts uitgeleide gedaan op het terras van “De Bout” waarna ook nog een drankje werd genuttigd bij de feesttent op het Jan Maasplein.

 De nieuwe deken met de drie jubilarissen bij de schutsboom.
  De nieuwe deken met de drie jubilarissen van het Sint-Jansgilde bij de schutsboom.