Tijdens de jaarlijks “Ommeganck” van het Sint-Jansgilde Soerendonk, op 26 juni, werden een zestal  jubilarissen gehuldigd voor hun verdiensten bij het Sint-Jansgilde Soerendonk.

 Kermis dinsdag 26 juni verzamelde de gildebroeders en gildezusters van het Sint-Jansgilde zich  vroeg in de ochtend bij het gildehuis “De Bout” voor de traditionele “Ommeganck”. Alvorens de dag te beginnen met de Heilige Mis in de kerk van Soerendonk, die werd voorgegaan door pastoor Sip, werd de koning Toni Ras thuis afgehaald. De koning stond vol trots te wachten op de komst van het gilde. Na aankomst van het gilde bij het huis van de koning verzocht kapitein Leo Vos de koning zijn intrede te doen in het gilde. Na afloop van de Heilige Mis brachten de vendeliers een vendelhulde aan het geestelijke gezag waarna het Sint-Jansgilde naar gemeenschapshuis “Den Donck” trok, waar onder het genot van een kopje koffie en een broodje deze feestelijke dag werd begonnen.Hierna trok het gilde verder naar Party centrum Antoine. Bij Party centrum Antoine werd als eerste de nieuwe deken Harrie van Mierlo door eerste deken Jan Teunissen geïnstalleerd, door het opsteken van de palmtak op zijn hoed. Kapitein Ronnie Ras nam vervolgens het woord om als eerste de bazuinblazers Gerrit Staals en Wim van Exel te huldigen voor hun vijftig jaar jubileum als actieve bazuinblazer. Beide ontvingen hiervoor uit handen van de kapitein de bijbehorende onderscheiding. De gildebroeders Frits Staals en Jan van de Vorst werden vervolgens gehuldigd voor het vijftigjarig lidmaatschap, hiervoor ontvingen zij uit handen van de kapitein het desbetreffende bronzen beeld. Vervolgens werden de twee zestigjarige jubilarissen Andre Damen en Bert Staals gehuldigd voor hun zestigjarig lidmaatschap bij het gilde, waarvoor zij de broche van Sint-Jan kregen opgespeld. De kring voorzitter Felix Crooijmans nam vervolgens het woord over om de jubilarissen namens de kring te huldigen voor hun verdienste binnen het gilde. De jubilarissen ontvingen dan ook namens de kring de bijpassende kringonderscheiding. Nadat alle aanwezig de jubilarissen hadden gefeliciteerd trok het gilde verder naar de Sint-Jansboom aan de Heuvel, die was versierd door de omwonende.
Na de vendelhulde aan de jubilarissen bij de Sint-Jansboom trok het gilde verder naar Cranendonck om bij het kasteeltje op Cranendonck de vendelhulde te brengen aan het wereldlijk gezag, waarna het gilde verder trok, met nog enkele tussenstops, naar gildehuis “De Bout” en Party centrum Antoine voor het afsluiten van de “Ommeganck”. Het Sint-Jansgilde kan terugkijken op een geslaagde “Ommeganck”.

 De nieuwe deken en de jubilarissen van het Sint-Jansgilde.
  De nieuwe deken en de jubilarissen van het Sint-Jansgildeet gilde bij de schutsboom.