Zondag 4 juli 2021 gingen na een jaar langer wachten, vanwege de corona, vijf schutters onderling strijden om de koningstitel van het Sint-Jansgilde.
Wie zou na vier jaar de koningstitel van Toni Ras overnemen of zou Toni Ras na vier jaar zijn koningstitel kunnen prolongeren voor de komende drie jaar?
Kort nadat het eerste schot op de koningsvogel was gelost begon de regen neer te vallen op de schutters die zich door de zegen van boven niet van wijs lieten brengen.
Met het 585ste schot was het Bert Stevens die uit het juiste hout was gesneden om het laatste stuk van de koningsvogel, onverwacht, naar beneden wist te halen.
Bert Stevens was de sterkste schutter van de vijf en mag zich daardoor de komende drie jaar koning van het Sint-Jansgilde noemen.

Na een lange periode waarin geen echte gilde activiteiten hadden plaatsgevonden trok het gilde op zondag 4 juli vanaf het gildehuis “De Bout”, vooraf gegaan door de standaardruiter met zijn nieuw warmbloed paard, met slaande trom naar het gildeterrein voor het koningschieten. Bij aankomst op het gildeterrein was de koningsvogel op de schietboom rustig aan het wachten op wat komen ging. Na eenmaal om de schietboom getrokken te hebben en het afkondigen van het regelement was de tijd gekomen om koning Toni Ras te ontdoen van de koningsmantel ten teken dat het  koningschap open staat.
Kapitein Ronnie Ras riep vervolgens iedereen op die mee wilde schieten om het koningschap zich te melden. Vervolgens melde zich vijf schutters die aangaven onderling te willen strijden om het koningschap van het Sint-Jansgilde. De vijf leden die zich hadden gemeld, in volgorde van de loting waren, Toni Ras, Harrie Ras, Bert Stevens, Maik Heeregrave en Tonny Vos.

Alvorens  de strijd om de koningstitel losbarstte werden nog eerst de vier jubilarissen voor dit jaar gehuldigd. Als eerste werd bazuinblazer Barry Umans gehuldigd voor zijn vijfentwintig jarig lidmaatschap waarvoor hij uit handen van kapitein Ronnie Ras de zilveren draagpenning ontving. De gildebroeders Marco Gielen en Johan Aarts werden vervolgens gehuldigd voor hun veertigjarig jubileum als vendelier bij het gilde. Als laatste werd Tonny Vos gehuldigd voor zijn vijfentwintigjarig jubileum als tamboer bij het gilde. Emeritus pastoor Bakker was reeds al op 27 juni thuis in Asten gehuldigd voor zijn vijftigjarig lidmaatschap bij het gilde.

Na de huldiging van de jubilarissen en het “vrije” van de boom gingen de schutters onderling de strijd aan voor de koningstitel. Na vijftien schoten wist Toni Ras al snel de staart naar beneden te halen en Maik Heeregrave haalde vervolgens met het honderd zestiende  schot de kop naar beneden waarna de eerste vleugel werd bemachtigd door Tonny Vos. Het resterende gedeelte van de koningsvogel was echter wat minder op hand van de schutters en gaf zich dan ook niet zomaar gewonnen. Omstreeks 18:30 gaf de koningsvogel zich alsnog gewonnen en was het Bert Stevens, de maker van de koningsvogel, die met het 585ste schot de rest van koningsvogel onverwacht naar beneden wist te halen.

Na de felicitaties in ontvangst genomen te hebben trok het gilde met de nieuwe koning in zijn midden terug naar dorpskern waar de installatie van de nieuwe koning plaatsvond. Op het heilig hartpleintje werden eerst de handen gewassen van de nieuwe koning waarna kapitein Ronnie Ras de gelofte afnam en de nieuwe koning over het hoofdvaandel mocht lopen. Hierna nam de vaandrig de eed van trouw af door het hoofdvaandel over de nieuwe koning te draaien. Na de vendelhulde bood de koning de erewijn aan in het gildehuis.

 Koning Bert Stevens legt de gelofte af.
  Koning Bert Stevens legt de gelofte af.