Na twee jaar van geen kermis en geen "Ommeganck" was het nu wel zo ver, een jaar met een kermis en natuurlijk ook de traditioneel Ommeganck op kermis dinsdag. Wel een Ommeganck die qua invulling ander was dan anders, mede in verband met wederom het wegvallen van een café, Party Centrum Antoine, en de Perkhoeve namelijk.

In de vroege ochtend van kermis dinsdag verzamelde zich alle gildeleden zich bij het gildehuis “De Bout” om vandaaruit via de Dorpstraat en de Molenheide naar het huis van de koning Bert Stevens te lopen, die voor de eerste keer thuis werd opgehaald voor de aanvang van de "Ommeganck". Thuis stond de koning al te wachten op de komst van het gilde. Na aankomst van het gilde verzocht kapitein Leo Vos aan de koning om zijn intrede te doen in het gilde, waarna het gilde naar de kerk liep voor de Heilige Mis, die werd voorgegaan door pastoor Sip.

Na afloop van de Heilige Mis en een korte toespraak van kapitein Ronnie Ras werd de vendelhulde aan het geestelijk gezag in ontvangst genomen door pastoor Sip waarna het Sint-Jansgilde naar “Den Donck” trok. Bij “Den Donck” werd onder het genot van een kopje koffie en een broodje deze feestelijke begonnen. Bij “Den Donck” werd vervolgens als eerste de nieuwe vrouwelijk deken bij het Sint-Jansgilde geïnstalleerd, te weten Jolanda Fransen-Peels. Jolanda Fransen-Peels kreeg dan ook onder luid applaus de palmtak opgestoken door eerste deken Harrie van Mierlo.

Kapitein Ronnie Ras nam vervolgens het woord om de gildebroeders Pierre Verbeten en Jan Doeze te huldigen als vijfentwintig jarige jubilaris. Beide gildebroeders ontvingen uit handen van kapitein Ronnie Ras de zilveren draagpenning van het gilde voor hun 25 jarig lidmaatschap. Vervolgens nam penningmeester Tonny Vos het woord over om de twee veertigjarige vendeliers te huldigen te weten, kapitein Ronnie Ras en secretaris Marco Mackus. Na een kort woordje van de penningmeester werd bij hun de draagpenning met extra ring opgespeld. Hierna was het de beurt aan de aan de vijftig jarige jubilaris Jan van Cranenbroek die werd toegesproken door de kapitein voor zijn vijftig jarig lidmaatschap waarna hij uit handen van de kaptein het beeld van de bronzen gildebroeder ontving. Als laatste jubilaris, en niet de minste jubilaris, deze dag werd Frans van der Sanden gehuldigd voor zijn jubileum dat hij reeds al zestig jaar meeloopt als tamboer bij het gilde. Na een kort woordje van de kapitein ontving ook hij de draagpenning met een nieuwe extra ring er omheen opgespeld.

De kring voorzitter Roeland van Hooff, bij gestaan door de district raadsheer Jan Teunissen, nam vervolgens het woord over om de vijftig jarige jubilaris Jan van Cranenbroek namens de kring te huldigen voor zijn verdienste binnen het gilde. De jubilarissen ontvingen dan ook namens de kring de gouden kringonderscheiding. Nadat alle aanwezig de jubilarissen en de nieuwe deken hadden gefeliciteerd trok het gilde verder naar de Sint-Jansboom aan de Heuvel, die was versierd door de omwonende.

 Na de vendelhulde aan de jubilarissen bij de Sint-Jansboom trok het gilde verder naar Cranendonck om bij het kasteeltje op Cranendonck de vendelhulde te brengen aan het wereldlijk gezag. Bij afwezigheid van B&W van de gemeente Cranendonck, vanwege andere verplichtingen elders, nam raadslid Patrick Beerten de vendelhulde in ontvangst en sprak de aanwezig toe, nadat de kapitein een woordje had gericht tot de aanwezige vertegenwoordigers namens de gemeente. Na deze woorden werd onder het “genot” van warme non alcoholische frisdrank nog even kort bijgepraat. Het gilde vertrok vervolgens met warme gevoelens, niet via de Van schoonvorstlaan, maar via de oude route over de Van Egmondlaan via het land van Herenboeren De Groote Heide om vervolgens via de Fibula, Pompers en Vlassloot uit te komen op de Molenheide bij Koning Bert Stevens om vervolgens daar een korte stop te maken onder het genot van koude drank. Tijdens de route over het land van de Herenboeren De Groote Heide ontvingen we vijf tassen met groentes van de Herenboeren om te veilen aan het einde van de "Ommeganck". Na de stop bij de koning op de Molenheide trok het gilde verder naar gildehuis “De Bout” voor de koffietafel. Na de koffietafel werden nog enkel producten geveild waaronder de groentes van de Herenboeren De Groote Heide. Ter afsluiting van de dag werd de nieuwe deken uitgeleide gedaan op het terras van “De Bout” waarna ook nog een drankje werd genuttigd bij de feesttent op het Jan Maasplein die er dit jaar voor het eerst stond.

 De nieuwe deken met de zes jubilarissen van het Sint-Jansgilde.
  De nieuwe deken met de zes jubilarissen van het Sint-Jansgilde bij de schutsboom.